Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
Preken / Vieringen
Agenda
Archief
Home EN


                                                                                                                              


ward cortvriendt zie LinkedIn voor profiel


een liefelijk land is mij uitgemeten,
hoe bekoort mij mijn erfdeel.
daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel.
u wijst mij de weg naar het leven. 
NIEUW:
Preken/vieringen: overweging 21 augustus, ontslapen van Maria; 14 augustus, de tekenen van de tijd-het juiste moment; 8 augustus, transfiguratie;
 
                              

Column:   een begin maken; stip op de horizon;            

Blog:        Franciscus;  heilsverwachting  

Artikelen:  NIEUW "Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
                Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
                Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
                De eerste steen (klik en scroll)       

Agenda:   

Opstekertje: De kerk moet niet willen deel te zijn van de machtsstructuren van deze wereld. Zij is voorloper van een nieuwe wereldorde. Zij is de open ruimte waar het Woord van de Eeuwige ontvangen kan worden, kan groeien en vruchten dragen van het messiaanse rijk.  (zie preek 21 augustus).

 

 


info@wardcortvriendt.eu