Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
Preken / Vieringen
Agenda
Archief
Home EN


                                                                                                                              


ward cortvriendt zie LinkedIn voor profiel


een liefelijk land is mij uitgemeten,
hoe bekoort mij mijn erfdeel.
daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel.
u wijst mij de weg naar het leven. 
NIEUW:
Preken/vieringen: overweging  23 oktober, oprecht;16 oktober, strijd; 9 oktober, de vreemdeling; 2 oktober, geloof, vertrouw en doe wat goed is;
 
                              

Column:   een begin maken; stip op de horizon;            

Blog:        Franciscus;  heilsverwachting  

Artikelen:  NIEUW "Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
                Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
                Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
                De eerste steen (klik en scroll)       

Agenda:   

Opstekertje: Met alle mensen van goede wil delen we de zorg om zo te leven dat het rijk van vrede en gerechtigheid kan komen. Leven in aandacht, in een helder besef van wie we zijn, om te doen wat daarbij past. (zie preek 23 oktober).

 

 


info@wardcortvriendt.eu